ข้อมูลผู้ประสานงาน

ผู้ประสานงานหลัก

นางสุกัญญา  ไชยคิรินทร์  ครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
เบอร์
098 101 7001  /  sukanya.chaik@gmail.com

ผู้ประสานงานรายกิจกรรม