สูจิบัตร งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562

สูจิบัตรงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562